Стенен профил (F)

Стенният поликарбонатен профил осигурява лесен и удобен монтаж на прозрачни козирки  и тенти към стена. Той изпълнява функцията на краен профил и обезпечава херметичността на свръзката на поликарбонатните плоскости с вертикалните конструкции. Може да се монтира и на външния край на поликарбонатната плоскост и в този случай играе ролята на улук, който отвежда дъждовните води.

Стенният профил F 8-10 mm е предназначен за монтаж на поликарбонатни плоскости с  дебелина от 8 и 10 mm, а F16 – за монтаж на плоскости с дебелина от 16 мм. Профилът се закрепва  към носещата стена, металната или дървената рамка и после в него се поставя плоскостта