Профил за било (HF)

1. За оформяне билото на покривни конструкции от  поликарбонатни плоскости и закрепването им  към рамковата конструкция

2. За свързване под ъгъл по-голям от 90°

3. За защита на поликарбонатните плоскости от проникване на прах и влага

Профилът се съгласува идеално с поликарбонатните плоскости както по вида на материала, от който е направен, така и по цвят. Благодарение на този профил, прозрачните структури от  поликарбонат, изглеждат по-естетичено.

Профилът за било, както предполага неговото име, е проектиран да осъществи плаваща връзка на поликарбонатните плоскости в областта на билото на полупрозрачните покриви.

Той осигурява лесен монтаж , естетично завършва конструкцията и дава възможност на поликарбонатните плоскости   да “се чувстват свободни” – т.е обира линейните разширения, предизвикани от температурните разлики.

Профилът се монтира на края на поликарбонатната плоскост, като се оставя разстояние от 4-5 мм за температурните разширения.